Hizmetlerimiz

Home Hizmetlerimiz

İşletmenizin hedeflerine, birim faaliyetlerine ve uygulamalarına profesyonel ve bütünsel yaklaşılır.

İşletme dinamikleri dikkate alınarak ve bütün resmi görerek, bilinçle atılan adımlar kesin sonuç getirir.

İşletmenin ihtiyacına göre yönetim danışmanlığı hizmet paketi sunulur.

Bu paketin içinde, aşağıdaki hizmetlerden ya da bir bölümünden oluşan, en etkili hizmet belirlenir ve titizlikle uygulanır.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

İşletmenin vizyon ve misyonu ile stratejileri belirlenir, katılımcı yönetim ve takım koçluğu ile uygulamaya alınır. İşletmede strateji ile ile uyumlu bir yönetim ve süreç yönetimi olması hedeflenir.

Hedeflerle Şirket Yönetimi

İşletme için şirket stratejileri ile uyumlu bir hedeflerle yönetim sistemi tasarlanır, katılımcı yönetim ve takım koçluğu ile devreye alınır. Yönetim ekibi ile belirli aralıklarla takip edilir. İşletme hedefleri ile birim ve çalışan hedefleri uyumlu hale getirilir, performans değerlendirme sistemi kurulur ve şirket-birim-çalışan hedefleri bütünsel bir biçimde yönetilir.

KOBİ Danışmanlığı

İşletmelere gelişme, büyüme, karlılık, süreç iyileştirme, finans, ürün geliştirme, satış ve pazarlama, insan kaynakları, işletme yönetimi gibi konularda yönetim danışmanlığı hizmeti verilir. Hizmet kapsamı ve beklenen sonuçlar işletmenin ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenir. Yol haritası oluşturularak bu planda yer alan hizmetler gerçekleştirilir, uygulamalar izlenir, elde edilen sonuçlar izlenir. Hizmet verilen KOBİ kapsamındaki işletmeler, MYK kapsamında akredite olmuş bir KOBİ Danışmanından hizmet aldıklarından KOSGEB desteği alırlar.

Kurumsal Dönüşüm

İşletmelerin durumsal, anlık ve kişiye bağlı yönetim yerine sistematik ve kurumsal olarak yönetilmesi için gerekli kurumsallaşma çalışmalarının bütününü kapsar. Firma sahibini veya üst yönetimini firmanın stratejisine yönlendirerek birimlere ait gündelik ve rutin işlerin hatasız ve sistemli olarak yürütülmesini hedefler. Her yönetim kademesinin daha alt seviyelerdeki işlere değil, kendi seviyesinde yapması gereken işlere odaklanmasını sağlar. Birimler arası hedef ve işbirliği ortamı oluşturulur. Çalışan deneyimi yaklaşımıyla tasarlanıp devreye alınan uygulamalar çalışan bağlılığını arttırır.

Proje Yönetimi

Ürün geliştirme, yeni ürün devreye alma, üretim ve tüm destek birimlerinin yeni ve verimli uygulamalara geçişi ve işletmede yeni organizasyon şemasının devreye alınması gibi organizasyonel konular dahil tüm projeler için işletmede proje yönetimi yaklaşımının oluşturulmasını, projelerin yürütülmesini ve devreye alınması konusunda verilen destekleri kapsar.

Süreç İyileştirme ve Verimlilik

İşletmenin ihtiyacı ve önceliğine göre işletmede yer alan tüm birimlerin süreç etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi, kayıp kazanç bütünselliğinde analizlerin yapılması, birimler arası hedef birliği ve işbirliğinin arttırılması, yeni ve etkin süreçlerin ilgili bölümlerin koordinasyonu ile oluşturulması, devreye alınması ve elde edilen kazanımların işletmede kalıcı hale getirilmesi gibi çalışmaları kapsar.

Kurumsal İletişim

İşletmenin tüm paydaşlarının birbiri ile sistematik, etkin ve yeterli iletişim içinde olmalarına, birbirini etkileyen iş süreçlerinin birlikte ve uyum içinde hareket etmesine olanak sağlayan çift yönlü iletişim süreçlerinin etkinliğini arttırıcı çalışmaların bütününü kapsar.

SA 8000 ve Turquality

Sosyal sorumluluk ve çalışan bağlılığı gibi konularda alınan ve uluslar arası geçerliliği olan, şirketi daha fazla tercih edilen ve prestijli bir işletme seviyesine çıkaran belgelerin alınması, aynı zamanda işletmenin, devletin sunduğu Turquality gibi teşvik desteklerinden faydalanması amacıyla ihracatın ve yurt dışında marka bilinirliğinin arttırılması gibi destekleyici çalışmaların bütününü kapsar.

Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

Yönetim danışmanlığı kapsamında hazırlanan, butik ve kazanım garantili eğitim programlarının kurumsal ve bireysel gelişim kapsamında verilmesi çalışmalarını kapsar. Bu programlar işletmenin ihtiyaç ve önceliklerine göre, işletmeye verilen yönetim danışmanlığı kapsamında yol haritasının bir bölümünü oluşturur.

Koçluk Hizmetleri

İşletmenin öncelik ve ihtiyaçlarına göre oluşturulan yönetim danışmanlığı yol haritasının bir bölümü koçluk hizmetlerinden oluşur. Bu butik hizmet kapsamına işletme koçluğu, üst düzey yönetici koçluğu, kariyer ve performans koçluğu ve takım koçluğu hizmetlerimizden işletmeye uygun olanlar firmaya önerilir ve uygulanır.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İşletmenin tüm İnsan Kaynakları yönetim süreçleriyle ilgili aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Organizasyonel etkinliğin arttırılması, Endüstriyel ilişkiler, Performans yönetim sistemi, Seçme ve yerleştirme, Yetkinlik yönetimi, Yönetici geliştirme programları, Norm kadro analizi ve iyileştirmeler, İş analizi ve iş değerlendirme, Kademe yapısı ve ücretlendirme, Yetenek yönetimi, İK süreç ve göstergeleri, Dönemsel İK yönetim desteği, İK yönetim eğitimleri